Terapia rodzin stosowana jest w sytuacjach kiedy pojawia się kryzys w rodzinie, który ma związek z relacjami między członkami rodziny lub bezpośrednio na nie wpływa, przeważnie dotyczy problemów wychowawczych i konfliktów z dziećmi. Spotkania rodzinne mogą przyczynić się do poprawy więzi emocjonalnych, komunikacji między członkami rodziny, a także pomóc w zniesieniu objawów, które były przyczyną trudności w rodzinie.

Terapia prowadzona jest przez psychologów .

Zapraszani na nie są wszyscy członkowie rodziny, a więc rodzice i dzieci i inni członkowie rodziny mieszkający wspólnie. Zdarza się, że w rodzinnych sesjach uczestniczą również dziadkowie, a bywa, że także opiekunki dzieci – jeśli ich obecność w życiu rodziny jest na tyle ważna, że funkcjonują w niej niemalże jak członkowie rodziny.

Podczas rodzinnych konsultacji lub sesji terapeutycznych uwaga terapeuty koncentruje się na wszystkich członkach rodziny; żaden z nich nie jest ważniejszy, ani nie jest „pacjentem bardziej” niż pozostali.

Celem wspólnej pracy jest lepsze funkcjonowanie rodziny osiągane poprzez poprawę wzajemnego rozumienia potrzeb, przeżyć wszystkich osób w rodzinie, poprawę relacji i komunikacji w rodzinie.

Istnieją naukowe potwierdzenia skuteczności terapii rodzinnej w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń jedzenia, nerwic jednego z członków rodziny. Terapia rodzinna towarzyszy wówczas często indywidualnej terapii pacjenta, pomagając zbudować rodzinę, która jet realnym wsparciem w powracaniu do zdrowia.

Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają zwykle do 1,5 godziny.