Terapia par to forma terapii adresowanej do osób – partnerów w związku, który może mieć formalny lub nieformalny charakter. Dlatego terapia małżeńska i terapia par to terminy używane coraz częściej zamiennie.

Terapia par jest formą pomocy w sytuacjach kiedy problem dotyczy relacji między partnerami/małżonkami. Spotkania z terapeutą mogą pomóc w zrozumieniu kryzysu czy konfliktu, w polepszeniu jakości wzajemnych relacji, poprawie komunikacji i bliskości między partnerami. Terapia par i terapia małżeńska polecana jest nie tylko dla związków, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty, ale również dla tych, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.

Z terapii małżeńskiej / terapii par mogą korzystać pary, szukające porozumienia, ale także te, które podjęły już decyzję o rozstaniu lub rozważają możliwość podjęcia takiej decyzji. Celem takich sesji jest pomoc w zrozumieniu przyczyn niepowodzenia związku, zamknięcie wspólnych spraw, ustalenie relacji na przyszłość. Takie postępowanie pomaga w wejściu w przyszłości w nowy, dojrzalszy związek.

Terapia par jest adresowana dla osób które:

Terapia prowadzona jest przez psychologów.

Trudno jest określić z góry czas trwania terapii, w dużej mierze zależy to od powodu jaki zgłaszają partnerzy.

Sesje terapeutyczne trwają zwykle 1 – 1,5 godz. Odbywają się na ogół co 2 tygodnie lub częściej według osobistych ustaleń z terapeutą.