Świadczymy usługi z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń związanych z seksualnością oraz zdrowiem psychicznym. Pomagamy m. in. osobom, które przeżywają stratę lub zawód miłosny, doświadczają trudności w związkach, cierpią z powodu przeciążenia stresem, zainteresowane są rozwojem osobistym. Udzielamy kompleksowej pomocy parom borykającym się m. in. z: trudnościami w wzajemnych relacjach, wzrostem obojętności, zaburzoną komunikacją, trudnościami w zachowaniu autonomii, oziębłością seksualną, frustracją wzajemnych potrzeb, zdradą, perspektywą rozpadu związku.

DZIECIĘCE ZACHOWANIA SEKSUALNE, KTÓRE MOGĄ NIEPOKOIĆ :

 • nadmierne zainteresowanie sferą seksualną – przejawianie treści seksualnych w każdej   podejmowanej zabawie lub rozmowach,
 • odtwarzanie w zabawie różnych zachowań, szczegółowych gestów, przypominających bardziej zachowanie osoby dorosłej niż dziecka,
 • używanie zbyt szczegółowego słownictwa związanego z zachowaniami seksualnymi i miejscami intymnymi,
 • podejmowanie lub próby podjęcia zachowań seksualnych, (takich jak kontakt oralno – genitalny, penetracja waginalna, analna), bez przywiązywania do nich zbyt dużej wagi, banalizując je, zachowując się tak, jakby było to naturalne zachowanie dla dziecka w relacjach z innymi ludźmi,
 • zastraszanie oraz zmuszanie innych dzieci (najczęściej młodszych lub słabszych), do zachowań lub zabaw o charakterze erotycznym,
 • masturbowanie  publiczne,
 • zachowania seksualne mogące wyrządzić krzywdę,
 • zdenerwowane dziecko, zamiast rozładować emocje, złoszcząc się i płacząc, zaczyna się onanizować,
 • prezentowanie w swojej twórczości (np. rysunkach, piosenkach, wierszykach) treści seksualnych, zbyt szczegółowych, przedstawiających czynności lub kontakty seksualne.

U dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi mogą także występowaćinne wymagające interwencji problemy psychiczne, takie jak:

 • lęk,
  – depresja,
  – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
  – symptomy stresu pourazowego (PTSD),
  – zaburzenie opozycyjno-buntownicze (ODD) Oferujemy pomoc dla pacjentów indywidualnych w zakresie m.in.:
 • dysfunkcji seksualnych
 • zaburzeń preferencji seksualnych
 • zaburzeń seksualnych
 • zaburzeń relacji partnerskiej
 • zaburzeń dojrzewania psychoseksualnego
 • zaburzeń więzi partnerskiej/małżeńskiej
 • trudności w określeniu bądź akceptacji swojej orientacji seksualnej
 • diagnostyki i leczenia depresji oraz innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, fobii, zespołu stresu pourazowego
 • planowania rodziny i powrotu płodności po porodzie

Poradnictwo seksuologiczne, diagnostyka i leczenie:

KOBIETY:

 • pochwica
 • dyspareunia
 • anorgazmia
 • oziębłość seksualna
 • vulvodynia
 • i inne dysfunkcje

MĘŻCZYŹNI:

 • zaburzenia erekcji
 • przedwczesny wytrysk
 • opóźniony wytrysk
 • zaburzenia popędu płciowego
 • i inne dysfunkcje