Poradnia „Akademia Jasia i Małgosi” proponuje Państwu, a przede wszystkim Waszym dzieciom wszechstronną pomoc logopedyczną, której celem w szczególności jest diagnoza i badanie logopedyczne dotyczące zaburzeń mowy, terapia logopedyczna indywidualna lub grupowa   z dzoećmi z różnorodnymi wadami wymowy, a także profesjonalny instruktaż dla rodziców wraz z cennymi wskazówkami „jak ćwiczyć z dzieckiem w domu”, udzielamy zainteresowanym konsultacji informujących o przebiegu i rozwoju mowy.

Przykłady wad wymowy:

* szereg szumiący –polega na nieprawidłowej wymowie głosek: sz, ż, cz, dż

* szereg ciszący –polega na nieprawidłowej wymowie głosek: ś, ź, ć, dź

* szereg syczący –polega na nieprawidłowej wymowie głosek: s, z, c, dz

Do zadań logopedów należy:

-kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,

-doskonalenie mowy już ukształtowanej,

-usuwanie wad mowy,

-nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty

-usuwanie zaburzeń głosu,

-usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Jeśli więc niepokoi Państwa stan mowy dziecka, które nie mówi wcale lub mówi mało zrozumiale, a jego mowa jest niepłynna i niewyraźna to skontaktujcie się Państwo z logopedami pracującymi w naszej Poradni. Nasi logopedzi oferują również pomoc logopedyczną dla osób dorosłych z wadami wymowy, spowodowanymi np. afazją (uszkodzeniem mózgu).