CENNIK NASZYCH USŁUG:

KONSULTACJE I PORADY MAKSYMALNIE DO 1 GODZINY

1 Konsultacja psychologiczna 1 godz. 120,00 zł
2 Konsultacja seksuologiczna 1 godz. 120,00 zł
3 Konsultacja pedagogiczna 1 godz. 90,00 zł
4 Konsultacja logopedyczna dla dzieci (w tym diagnoza) 1 godz. 90,00 zł
5 Konsultacja logopedyczna dla dorosłych (w tym diagnoza) 1 godz. 100,00 zł
6 Konsultacja SI 1 godz. 100,00 zł
7 Konsultacja z doradcą zawodowym+ badanie kompetencji zawodowych 1 godz. + 30 – 60 min. 100,00 zł + 50 – 100 zł.

TERAPIE I ZAJĘCIA

1 Terapia psychologiczna 1 godz. 120,00 zł
2 PAKIET terapia psychologiczna (płatność z góry) 4 godz. 440,00 zł
3 Terapia seksuologiczna 1 godz. 120,00 zł
4 Terapia pedagogiczna 1 godz. 90,00 zł
5 PAKIET terapia pedagogiczna (płatność z góry) 4×1 godz. 340,00 zł
6 Terapia logopedyczna dla dzieci Terapia logopedyczna dla dorosłych 1 godz./30 min. 1 godz. 85,00 zł/65,00 zł 100,00 zł
7 PAKIET terapia logopedyczna (płatność z góry) 4×1 godz. 4×30 min. 320,00 zł 240,00 zł
8 Terapia Integracji Sensorycznej 1 godz. 100,00 zł
9 PAKIET terapia Integracji Sensorycznej (płatność z góry) 4 godz. 380,00 zł
10 Terapia uzależnień dla młodzieży i dorosłych 1 godz. 100,00 zł
11 Terapia par/rodzinna 1-2 godz. 120,00 – 240,00 zł
12 Zajęcia w ramach WWR: – terapia psychologiczna – terapia pedagogiczna – terapia logopedyczna – terapia SI

1 godz./30 min. 1 godz./30 min. 1 godz./30 min. 1 godz./30 min.

120,00 zł/80,00 zł 90,00 zł/70,00 zł 85,00 zł/65,00 zł 90,00 zł/70,00 zł
13 Terapia ręki
1 godz./30 min. 85,00 zł/60,00 zł
14 Trening Umiejętności Szkolnych dla dzieci (w grupie) 4 godz. (w miesiącu) 120,00 zł – 3osoby (30zł/1h); 160,00 zł – 2 osoby (40 zł/1h)
15 Trening Umiejętności Szkolnych dla dzieci (indywidualnie) 1 godz. 90,00 zł
16 Trening Umiejętności Wychowawczych dla dorosłych 1 godz. 120,00 zł
17 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 1 godz. 120,00 zł

BADANIA, TESTY, OPINIE

1
Diagnoza poziomu inteligencji + opinia
2 godz.
280,00 zł + 25 zł
2 Badanie pedagogiczne osoby nieletniej + opinia 1,5 godz. 150,00 zł + 25 zł
3 Badanie i wystawienie opinii psychologiczno-pedagogicznej dla osoby nieletniej (kl. I-III S.P.) 3 godz. (podzielone na 2 spotkania) 280,00 zł + 25 zł
4 Kompl. badanie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
4 godz. (podzielone na 2 spotkania)
300,00 zł + 25 zł
5 Kompl. badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej 6-latka i wydanie opinii
3 godz. (podzielone na 2 spotkania)

280,00 zł + 25 zł
6
Badanie psychologiczne pod kątem wykrycia depresji wśród młodzieży (test KKR)

2 godz.
280,00 zł + 25 zł
7 Pełna diagnoza integracji sensorycznej (dzieci powyżej 4 r. ż.)
3 godz. (podzielone na 3 spotkania)
360,00 zł
+ 25 zł
8 Skrócona diagnoza integracji sensorycznej z wydaniem opinii (m. in. dzieci poniżej 4 lat) 1 god-1,5 godz. 100,00 zł
9 Badanie testem MMPI i wystawienie opinii
do 3,5 godz.
370,00 zł
+ 25 zł
10 Testy organiczne+ test poziomu inteligencji do 3 godz. 350,00 zł + 25 zł