Start

Witamy na stronie internetowej niepublicznego przedszkola sportowo-językowego „AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI”. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, osiągnięciami i ofertą.

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” 

Robert Fulghum

Powyższe słowa eseisty doskonale oddają istotę i rolę, jaką w życiu dziecka odgrywa to wyjątkowe miejsce, jakim jest przedszkole. Wartość przedszkola w rozwoju dziecka jest nieoceniona, stanowi bowiem dla niego pierwszy etap edukacji, ale pełni także funkcje wychowawcze, opiekuńcze, rozrywkowe, a nawet terapeutyczne. 
Jesteśmy w pełni świadomi rangi przedszkola w życiu młodego człowieka, dlatego misją naszej placówki jest uzyskanie maksymalnego zadowolenia i uśmiechu na buźkach naszych podopiecznych przy maksymalnym i wszechstronnym ich rozwoju tak intelektualnym, jak i emocjonalnym.

 DRODZY RODZICE, JEŻELI POSZUKUJECIE PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM:

– WASZA POCIECHA ODNAJDZIE CIEPŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ, 
– DZIECKO BĘDZIE MIAŁO MOŻLIWOŚC UCZESTNICTWA W INTERESUJĄCYCH I PRZYDATNYCH ZAJĘCIACH,
– PROGRAM UKIERUNKOWANY JEST NA DZIECKO, JEGO POTRZEBY ORAZ WSZECHSTRONNY ROZWÓJ,
– BĘDZIECIE PARTNERAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z WYCHOWAWCAMI, KTÓRZY PRAWDZIWIE ANGAŻUJĄ SIĘ W SWOJĄ PRACĘ

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROFILEM ORAZ OFERTĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA